Duurzaam

Hoe duurzaam?
Zo duurzaam!

Van Wijnen realiseert leefomgevingen zonder uiterste houdbaarheidsdatum. Dit zijn buurten zoals Ons Stadsgezicht met een hoge gebruikskwaliteit, zonder negatieve impact op het milieu. In Ons Stadsgezicht komen gasloze woningen met veel wooncomfort, een gezond binnenklimaat en lage woonlasten. 

een zo klein 
 mogelijke footprint

Met hart voor
de natuur

Ons Stadsgezicht wordt een biodiverse, natuurinclusieve en klimaatadaptieve stadswijk, klaar voor een gezonde toekomst. Regenwater wordt op natuurlijke wijze geborgen en de openbare ruimte wordt maximaal vergroend. Groen slaat regenwater, CO2 en fijnstof op en groen biedt bewoners én dieren een prettige plek om samen te komen. Groen verbindt, groen vermaakt, groen verkoelt.

Klaar voor
de toekomst

De isolatie is top en de techniek is van nu waardoor weinig gestookt of gekoeld hoeft te worden. Dat scheelt enorm in je energierekening. En geen gas, dus ook geen last van stijgende gasprijzen. Ons Stadsgezicht wordt aangesloten op het duurzame Warmtenet van de gemeente Harderwijk. De zeer energiezuinige warmtepomp in de woning benut de energie uit het Warmtenet voor het verwarmen en koelen van de woning en voor het warm water uit de kraan. Dat is mooi duurzaam, voor nu én de toekomst!

Duurzaam
bouwen

Duurzaam bouwen of toekomstbestendig bouwen is het creëren van een gezonde leefomgeving die in staat is ‘mee te ademen’ met de ontwikkeling van de stad Harderwijk. En is bovenal betaalbaar. Nu en in de toekomst. Wij gaan ervan uit dat alle elementen van duurzaamheid even belangrijk zijn. Door ze onderling met elkaar te verbinden maak je een fantastische woonomgeving die over 50 jaar nog steeds heel aantrekkelijk is.