FAQ

Bekijk hier de
veelgestelde vragen

We kunnen ons goed voorstellen dat je bij een nieuwbouwproject als het Ons Stadsgezicht vragen hebt over het uiteindelijke plan. Misschien heb je interesse in één van de te bouwen woningen, of heb je een vraag over de planning of het bouwproces? Op deze pagina hebben we de meest voorkomende vragen vast voor je op een rijtje gezet.

Algemeen

Hoe kan ik mij inschrijven?

Via de projectwebsite maak je een eigen persoonlijk account aan die je zelf in beheer hebt. Onder het kopje 'interesse' op deze website kun je dit online woondossier aanmaken. Dat is de manier om in aanmerking te komen voor een woning. De verkoop is inmiddels gestart. Je kunt nog altijd je voorkeuren doorgeven aan ons via het inschrijfformulier in je persoonlijke account.


Wanneer start de verkoop?

De verkoop van fase 1 is gestart op woensdag 12 juli jl. Inschrijven is alleen mogelijk via het online inschrijfformulier dat klaar staat in je eigen woondossier.


Zijn er toewijzingscriteria van toepassing?

Voor de LLB-woningen in fase 1 is de volgende toewijzingscriteria van toepassing:
De minimale leeftijd van de koper, of – als het twee kopers zijn  – minimaal een van de kopers, 55 jaar is. De uiterste datum waarop de leeftijd is bereikt is 12 juli 2023.


Is er een zelfbewoningsplicht van toepassing?

In Ons Stadsgezicht is voor alle woningen de verplichting tot zelfbewoning voor een periode van 5 jaar van toepassing. Dit houdt in dat de Koper verplicht is de woning uitsluitend te gebruiken om die zelf (of met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen. Het is toegestaan om de woning te kopen en deze te laten bewonen door ouder(s) of kind(eren).


Is er een antispeculatiebeding van toepassing?

In Ons Stadsgezicht is voor de woningen met de bouwnummers 4.101 t/m 4.104, 4.106 t/m 4.109, 5.143 t/m 5.162, 6.188, 6.189, 6.192 en 6.193 een antispeculatiebeding van toepassing. Het is niet toegestaan de woning te verkopen binnen een periode van 5 jaar.


Wanneer sluit de inschrijving voor fase 1?

De inschrijving voor Fase 1 is inmiddels gesloten. Je kunt nog steeds inschrijven voor de onverkochte woningen en/of als reservekandidaat.


Hoe worden de woningen toegewezen?

De woningen worden toegewezen middels een geautomatiseerd systeem. De toewijzing van de woningen zal in eerste instantie plaatsvinden op basis van de opgegeven 1e bouwnummervoorkeur. Na de toewijzing ontvangt iedereen een mail waarin staat of je een woning toegewezen hebt, of niet. Als er een woning aan jou is toegewezen, dan zal de makelaar je  uitnodigen voor een individueel verkoopgesprek. Wanneer een woning weer beschikbaar komt, zal het geautomatiseerde systeem opnieuw een kandidaat toewijzen voor het vrijgekomen bouwnummer.


Wat is het voordeel van een financiële check?

Inschrijvers die een financiële check hebben laten opstellen en deze hebben toegevoegd aan het online inschrijfformulier, hebben een voorrang bij de woningtoewijzing. Je kunt hiervoor contact opnemen met Van der Hoek Hypotheken of de RABO bank. Natuurlijk ben je vrij om dit bij ieder ander erkend financieel adviseur op te laten stellen. Als je eigen vermogen gebruikt om de woning te financieren is het belangrijk om hiervan een verklaring of financiële check mee te sturen.


Wanneer start de bouw?

Wanneer er voldoende woningen zijn verkocht (70%), de onherroepelijke bouwvergunning er is en er goedkeuring is van SWK Waarborgfonds op het plan, wordt er een brief naar de kopers gestuurd dat de bouw kan worden ingepland.


Wat is de bouwtijd?

In de aanneemovereenkomst wordt het aantal werkbare werkdagen genoemd. Binnen deze termijn moeten de woningen opgeleverd worden. Vanaf de start bouw rekenen we ongeveer 1,5 jaar bouwtijd.


Wat zijn de verkoopprijzen?

De verkoopprijzen van fase 1 zijn inmiddels bekend en staan op de website. Deze zijn in te zien via de Woningselector op de website.

De verkoopprijzen zijn exclusief de warmtepomp en de zonnepanelen (samen te noemen het energiesysteem) Je kunt als koper het energiesysteem en de zonnepanelen kopen of huren (zie prijslijst). Daarnaast is het van belang rekening te houden met de vaste kosten van het warmtenet Harderwijk. Meer informatie is terug te vinden in de bewonersfolder van Evoyo (zie downloads op de website).


Is een parkeerplaats inbegrepen?

De studio’s hebben geen eigen parkeerplaats. Voor de 9 studio’s is één parkeerplaats gereserveerd in het mandelig gebied voor een deelauto. Zij maken gebruik van het deelauto concept ‘OnzeAuto’.

De woningen met de bouwnummers 4.127, 4.137, 6.170, 6.171 en 6.178 hebben 2 parkeerplaatsen. Alle overige bouwnummers hebben 1 parkeerplaats in het mandelig gebied. De parkeerplaatsen worden voorzien van een houten pergolaconstructie. Op de situatietekening kun je zien welke parkeerplaats hoort bij welk bouwnummer.


Zitten er zonnepanelen op de woning?

De X3600 en de studio’s hebben 8 zonnepanelen. Alle overige woningtypes hebben 15 zonnepanelen per woning. Indien er niet voldoende ruimte op het dakvlak is voor de zonnepanelen kan het voorkomen dat er zonnepanelen voor je woning geplaatst worden op de houten pergola’s zoals dit staat aangegeven op de situatietekening.


Hoe wordt de woning voorzien van warmte?

De woningen worden aangesloten op het warmtenet van de gemeente. Dit betreft een laagtemperatuur systeem. Om de woning te voorzien van warmtapwater en verwarming wordt het geleverde warm water op het temperatuur gebracht via een warmtepomp. De koeling van de woning wordt verzorgd via de aansluiting op het warmtenet van de gemeente. Meer informatie is terug te vinden in de technische omschrijving (zie downloads op de website).


Is de woning voorzien van vloerverwarming?

Ja, de woning is voorzien van vloerverwarming in de entree, woonkamer/keuken, badkamer en slaapkamer(s). Meer informatie is terug te vinden in de technische omschrijving (zie downloads op de website).


Hoe werkt het regenwatersysteem op de woning?

De woning voorzien we van een regenwatersysteem. Een regenwatersysteem houdt in dat regenwater wordt opgevangen, om dit weer te gebruiken voor de wasmachine en voor het doorspoelen van het toilet. Het regenwatersysteem bestaat uit een opvangzak in de kruipruimte, filter, pomp en een leidingsysteem naar de aangegeven tappunten. Als er regenwatertekort is, wordt de opvangzak aangevuld met leidingwater. Door dit systeem kun je aanzienlijk besparen op je drinkwater. Meer informatie is terug te vinden in de technische omschrijving (zie downloads op de website).


Wat zijn de kleuren van de raamkozijn en voordeur?

Bijna iedere woning heeft een andere kleurstelling. De kozijnen en draaiende delen werken we aan de binnen- en buitenzijde af met een dekkend verfsysteem in dezelfde kleur afgewerkt volgens de kleur- en materiaalstaat.  Een overzicht van de kleuren is terug te vinden in de technische omschrijving bij de kleur- en materiaalstaat en op de geveltekeningen. (zie downloads op de website).


Bij wie kan ik terecht voor vragen?

Bij het onderdeel ‘aanmelden’ ziet u de gegevens van Elles Smit, Verkoopmanager bij Van Wijnen. Zij is het aanspreekpunt totdat er gestart wordt met de verkoop. Vragen kun je mailen naar verkoopmidden@vanwijnen.nl

Vanaf de start van de verkoop is de makelaar het aanspreekpunt. De gegevens van de verkopende makelaars worden ook op deze website gepubliceerd.Situatie

Waar ligt het project? 

Ons Stadsgezicht ligt in het plangebied Stadswerven in de nieuwbouwwijk Waterfront in Harderwijk.


Wie ontwikkelt de locatie?

De ontwikkelaar is Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. uit Harderwijk. De woningen worden gebouwd door Van Wijnen Harderwijk B.V..


Wordt er duurzaam gebouwd?

Van Wijnen bouwt samen aan ruimte voor een beter leven. Voor nu én de toekomst en kijkt verder dan de huidige (woon-) behoeftes en bouwmogelijkheden en zijn zuinig op de wereld. We ontwikkelen gasloos, energiezuinig en liefst circulair. Dit is voor de aarde én de eindgebruiker de beste keuze en wordt ook gedaan in het project Ons Stadsgezicht in Waterfront Harderwijk.

Alle woningen voldoen ruimschoots aan de huidige BENG-eisen en worden aangesloten op het duurzame warmtenet van de gemeente.


Komen er aanlegsteigers?

De gemeente zorgt voor een aantal aanlegsteigers aan de Lelykade. De verhuur van deze aanlegsteigers gaat via de gemeente Harderwijk.
Aan de Vissershaven en de Lelyhaven is ruimte gereserveerd door de gemeente Harderwijk voor historische woonboten (eventueel met de mogelijkheid voor lichte horeca).
Aan de Jottergracht zijn geen aanlegmogelijkheden.


Hoe is het openbaar parkeren ingericht?

In het gebied komen een aantal openbare parkeerplaatsen waar de gemeente een vergunning voor kan afgegeven. Er zijn meer woningen dan openbare parkeerplaatsen. Is er geen vergunning meer beschikbaar? Dan kom je op een wachtlijst.

Bewoners:
Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen (maximaal 1). Met die parkeervergunning mogen zij hun tweede auto parkeren op één van de openbare parkeerplaatsen of op P8. Een parkeervergunning kan aangevraagd worden bij de gemeente. Meer informatie hierover verstrekt de gemeente te zijner tijd aan de toekomstige bewoners.

Bezoekers:
Speciaal voor bezoekers komt er een bezoekersregeling. De bezoekersregeling voor het Waterfront wordt vergelijkbaar met de bestaande bezoekersregeling in de binnenstad. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Harderwijk.


Hoe wordt de Mooie Mariehof ingericht?

Deze wordt ingericht conform het inrichtingsplan (zie downloads op de website) in overleg met de bewoners van fase 1. De Mooie Mariehof is openbaar gebied, het beheer en onderhoud ligt bij de kopers van fase 1 en is alleen toegankelijk voor voetgangers.

Tijdens de Meet & Greet is de vraag gesteld hoe breed de Begijnhof wordt van voordeur tot voordeur LLB-woning. De afmeting varieert in breedte van circa 15 meter tot circa 18 meter breed.


Wat is openbaar en wat is mandelig in het plangebied?

Op de situatietekening geven wij in kleur aan (roze en groen) wat openbaar en wat mandelig is.

  • De Mooie Mariehof en de toegang bij de Poortwoningen 4.126. 4.127, 6.178 en 6.179 is openbaar (roze).
  • De parkeerhoven en de toegang bij de hoekwoningen 4.100, 4.142, 6.463 en 6.194 is mandelig (groen).
  • De studio’s en de bouwnummers 4.119 t/m 4.142 hebben een Delftse stoep aan de voorzijde van de woning.

Hoe is het geregeld met het huisvuil?

De gemeente bepaalt de exacte plaats van de ondergrondse verzamelpunten voor huisvuil. De gemeentelijke afvaldienst informeert je hier verder over. Op de situatietekening staan nu drie ondergrondse containers getekend aan de rand van het Evert Wortelplein.


Komt er een trafohuis in het plangebied?

Het trafohuis in fase 1 is gesitueerd ter hoogte van de bouwnummers 6.177 / 6.178 in het openbaar gebied naast de openbare parkeerplaatsen aan de Kleine Hellingkade.


Wat komt er tegenover de woningen aan de Jan van Dirkstraat?

Dit deel van Waterfront is nog in ontwikkeling en valt onder de ‘plannen in voorbereiding’.
In februari 2023 is het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente Harderwijk. Hier is opgenomen dat er bebouwing met een maximale hoogte van 12 meter is toegestaan. Dit kun je vergelijken met een 2-laagse woning met kap. Voor meer informatie verwijzen we naar: www.waterfront-harderwijk.nl


Zijn er werkzaamheden in de Botterloods?

Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding door de gemeente Harderwijk waarin er meer ruimte geboden wordt voor de hobbymatige activiteiten die op deze locatie plaatsvinden. Bij de botterloods wordt het mogelijk gemaakt om zowel binnen als buiten hobbymatig aan botters te werken.


Is ruimte voor woon-/werkwoningen in dit plangebied?

Aan de Vissershaven is ruimte voor maximaal 4 woon-/werkwoningen. In fase 2 is ruimte voor maximaal 4 woon-/werkwoningen aan de Lelyhaven; (bv. nagelstudio)Afwerking

Wat is het afwerkingsniveau van de woningen?

De badkamer en het toilet zijn voorzien van sanitair en tegelwerk. Het leidingwerk voor de keuken is inbegrepen, de keuken zelf niet. De wanden zijn behangklaar afgewerkt. De woningen zijn voorzien van vloerverwarming. Je dient rekening te houden met het leggen van de juiste vloer hiervoor. De plafonds worden standaard voorzien van spackwerk met V-naden in het zicht.

Van Wijnen zal in het meer- en minderwerk traject diverse ruwbouw- en afbouwopties aanbieden. Na het tekenen van de overeenkomst heb je als koper van een woning altijd een gesprek met een kopersbegeleider van Van Wijnen. Na dit gesprek ontvang je een uitnodiging voor de showroom voor de verdere afwerking van de keuken, badkamer, wanden en vloeren.


Zijn er individuele opties mogelijk?

Vanwege de bouwsystematiek zijn individuele opties alleen bespreekbaar bij de Poortwoningen, Parel en F6000- woningen. Bij alle overige woningtypes zijn alleen de optie mogelijk die zijn uitgewerkt op de optietekeningen en genoemd staan in de Teaserlijst (zie downloads op de website). Opties uit de Teaserlijst kunnen van invloed zijn op het energiesysteem. Om te voldoen aan de BENG-eisen kan het zijn dat bepaalde opties uit de Teaserlijst met elkaar gecombineerd dienen te worden.

De uitbouw van 1.20m en een groter dakkapel bij de LLB-woningen wordt op dit moment nog nader uitgewerkt.